Мета гуртка

Серед напрямів виховання дітей та молоді одним із важливих є естетичне виховання засобами різних видів мистецтва. Великі можливості для естетичного виховання і розвитку дітей  мають самодіяльні учнівські театральні колективи, зокрема, театральний гурток. 
    Театр – це синтез багатьох мистецтв, тому в театральному гуртку є можливість виявити і розвинути різні сторони творчих здібностей дітей, сприяти їхньому розвитку.

  Мета: виховання естетично та всебічно розвиненої особистості; розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення; формування у вихованців театральної культури як важливої невід’ємної частини їхньої духовної культури. 
  
      Театральний гурток ставить перед собою наступні завдання:
1. Надання гуртківцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва.
2. Розвиток у дітей: образного мислення, емоційної виразності; спостережливості і пам’яті; уяви і фантазії; гарної дикції; ритмічності, здатності до виразного руху;  навичок міжособистісного спілкування.
3. Виховання у дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва.
  Протягом року гуртківці оволодівають теорією театрального мистецтва, знайомляться з кращими зразками світової драматургії, працюють над постановкою голосу,  беруть участь у практичній діяльності коледжу, в постановці вистав, виступають у ролі ведучих, читців, акторів.
  Заняття в театральному гуртку  допомагають вихованцям позбутись відчуття сором’язливості, комлексів. Дозволить вільно почувати себе на сцені, бути гарним оратором та цікавим співрозмовником, навчить бачити прекрасне в мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним.

Немає коментарів:

Дописати коментар